Giới thiệu - php căn bản

147 lượt xem.

PHP là gì? PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía máy chủ nhằm sinh ra mã HTML thuần túy trên trình duyệt. PHP là một thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như ASP của Microsoft.

PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến!

Nó đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống viết blog lớn nhất trên web (WordPress)!

Đủ sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất (Facebook)!

Nó cũng đủ dễ dàng để trở thành ngôn ngữ phía máy chủ đầu tiên của người mới bắt đầu!

Những gì bạn nên biết

Trước khi tiếp tục, bạn nên có một sự hiểu biết cơ bản về những điều sau đây:

Tệp PHP là gì?
 • Các tệp PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP
 • Mã PHP được thực hiện trên máy chủ và kết quả được trả lại cho trình duyệt dưới dạng HTML thuần túy
 • Các tệp PHP có phần mở rộng ".php"
PHP có thể làm gì?
 • PHP có thể tạo ra nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng các tệp trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP, bạn không bị giới hạn ở HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, tệp PDF và thậm chí là phim Flash. Bạn cũng có thể xuất ra bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XML.

Tại sao chọn PHP?
 • PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Tải xuống từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ
147 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản